MeeDeCom.nl

RB info 4 oktober j.l.

Vandaag (4 oktober) heeft een tweede overleg met Wolters Kluwer plaatsgevonden over de uitfasering van Avanzer per 1 januari 2023. Hier is gesproken over de beschikbaarheid van oude gegevens, de bewaarplicht richting de Belastingdienst en de AVG. Per punt delen we graag inhoudelijker wat besproken is.

Gegevens oude jaren
Een groot pijnpunt rond de uitfasering van Avanzer is de beperkte mogelijkheid voor een data export. In eerdere berichtgeving werd gesproken over een datadownload, maar enkel van primair benodigde informatie, niet de verrijkte aangifte informatie. Wolters Kluwer is in de tussentijd op zoek gegaan naar alternatieven en onderzoekt op het moment een tweetal oplossingen om ook deze verrijkte data uit het softwarepakket beschikbaar te houden voor gebruikers.

  • Bij de eerste oplossing denkt men aan een pdf-rapportage van alle data van de klant, zodat per klant eenvoudig gezocht kan worden naar bijvoorbeeld een aangifte over het jaar 2018. Technisch lijkt dit mogelijk te zijn, maar het vergt enorm veel tijd als dit voor alle belastingplichtigen moet gebeuren voor alle jaren. Wolters Kluwer onderzoekt op dit moment wat de mogelijkheden zijn.
  • De tweede oplossing waaraan gewerkt wordt is een omzetting van de huidige programmatuur naar een standalone versie. Met andere woorden, elke gebruiker krijgt een eigen exemplaar van het softwarepakket waar hij al zijn klanten kan terugvinden, samen met alle informatie van die klanten. Uiteraard zal dit pakket op de eigen systemen moeten worden geïnstalleerd. Voordeel van deze oplossing is dat de aangiften op dezelfde wijze kunnen worden geraadpleegd als in de huidige situatie.

Naar verwachting zal binnen één à twee weken duidelijk worden wat de definitieve oplossing gaat worden. Het lijkt er in elk geval op dat de verrijkte informatie uit de aangiften beschikbaar blijft na 1 januari 2023.

Bewaarplicht
Wolters Kluwer is ook in overleg met de Belastingdienst over de gevolgen van het stopzetten van het Avanzer softwarepakket in het kader van de wettelijke bewaarplicht. Zij hopen tot een afspraak met de Belastingdienst te komen, zodat voor alle partijen (zowel klanten, belastingplichtigen, Belastingdienst en Wolters Kluwer) duidelijk is welke informatie beschikbaar moet blijven in het kader van de wettelijke bewaarplicht. Uiteraard worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de huidige gebruikers.

AVG
Wolters Kluwer ontwikkelt daarnaast een protocol waarin is vastgelegd welke gegevens uit de Avanzer databases op welk moment moeten worden verwijderd op grond van de bepalingen uit de AVG. Sommige gegevens zullen direct verwijderd worden, andere gegevens zullen langer bewaard moeten worden door Wolters Kluwer. Het tijdpad hiervoor is vastgelegd in het protocol en zal ook gedeeld worden met de huidige gebruikers.

Vervolgoverleg
Er zijn afspraken gemaakt voor een nieuw vervolgoverleg tussen Wolters Kluwer en het RB. Deze zal plaatsvinden zodra er duidelijkheid is over de werkwijze ten aanzien van de gegevens uit de oude jaren en de bewaarplicht richting de Belastingdienst.

Deze website gebruikt cookies. Lees verder op de pagina privacybeleid. Als u verder gaat op deze site, accepteert u het gebruik van eventuele cookies.   Lees verder